Featured

Word Bestuiver van GroenGoed!

Doneer en maak het op die manier mogelijk dat GroenGoed haar unieke invloed kan uitoefenen op Rotterdam! En daarmee op een stukje Nederland en een stukje wereld. Je donatie aan GroenGoed is een effectieve manier om echt verandering teweeg te brengen. Stichting GroenGoed is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Doneer veilig via onze doneer-pagina.

Kinderen op de tuin

Met natuur- en milieu-educatie kun je niet vroeg genoeg beginnen. Jaarlijk bieden wij ruim 560 kinderen mooie en leerzame belevenissen in de buitenlucht, de tuin en onze gemeenschap. Kinderen zijn welkom tijdens onze vaste werkmomenten. Als je (groepen) kinderen kent die het leuk zouden vinden om tijdens onze werkmomenten naar de tuin te komen (denk aan buitenschoolse opvang, scholen maar misschien ook wel verjaarsfeestjes) stuur dan even een mailtje naar hilde@groengoedrotterdam.com

Leergierig!

Er zijn zoveel leergierige deelnemers op onze tuinen dat we de behoefte voelden onze kennis ook buiten de werkmomenten te delen. Eind 2020 meldden ongeveer 20 deelnemers dat ze hierin geïnteresseerd waren. We hebben een (voorlopige?) oplossing gevonden, gratis en online dus helemaal corona-proof en open source: we zijn bezig een aantal modules te schrijven over hoe wij tuinieren, o.a. over vruchtwisselingsschema’s, de jaarkalender en hoe je zelf zaden kunt telen. De komende tijd zullen we deze op de website plaatsen. De eerste is er al en vind je hier: https://groengoedrotterdam.com/leer-van-groengoed-modules/ Veel plezier ermee! En voor vragen, spreek ons gerust aan tijdens de werkmomenten op de tuin.

Corona Maatregelen

Bij gebrek aan nieuws dat past bij deze foto, maar omdat we hem toch graag nog een keer posten, het volgende:
We hebben vandaag de persconferentie bekeken over de aangescherpte coronamaatregelen. We kunnen vasthouden aan wat we in dit bericht op een rijtje hebben gezet.
De maatregelen zijn natuurlijk niet voor niets aangescherpt, dus we willen wel de oproep doen om in de geest van de maatregelen met z’n allen ons best te blijven doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Blijf scherp en houd elkaar scherp op het volgen van de voorzorgsmaatregelen, zo tuinieren we veilig door.

 

Wij Produceren Onze Eigen Potgrond!

Hilde is trots, en terecht! Want hier zie je zelfgemaakte potgrond.

Die is gemaakt door compost van de composthoop te zeven zodat er een fijn mengsel overblijft. Daar nog een beetje zand doorheen mengen, en voila! Klaar om in te zaaien. Vorig jaar hebben we al wat geëxperimenteerd en dit jaar hebben we genoeg potgrond gemaakt voor alle tuinen.

Geen veengebieden meer afgraven

Dat betekent dat we nu geen potgrond uit het tuincentrum hoeven aan te schaffen. Dat scheelt uitgaven, maar belangrijker: zo hoeven er geen veengebieden ver weg afgegraven te worden om de zakken potgrond te vullen die we hier gebruiken om te tuinieren. Dat is toch altijd een beetje krom als je doel is om goed voor de aarde te zorgen en je impact te minimaliseren. Dus weer een mooie stap verder!

Winterstop: 21 december t/m 4 januari

Van 21 december tot en met 4 januari zijn onze tuinen gesloten.
Dus 20 december is het laatste werkmoment van 2020 en 5 januari 2021 gaan we weer van start. We wensen jullie een fijne midwintertijd!!!
Sommige van ons zullen uitkijken naar de Kerstdagen en Oud en Nieuw. Maar anderen zullen zich extra zwaarmoedig voelen in deze donkere tijden. We hopen dat jullie elkaar, als jullie daar behoefte aan hebben, weten te vinden. Onze tuinen zijn kleine gemeenschappen van mensen die elkaar kennen en steunen en vaak met dezelfde dingen bezig zijn en daar moeten we zeker gebruik van maken. Gebruik in ieder geval gerust de appgroepen als je iets leuks gaat doen en een maatje zoekt, bijvoorbeeld als je een winterwandeling gaat maken, gaat wildplukken, spoorzoeken, proberen bomen te herkennen of iets heel anders. Of gewoon om bij te kletsen of niet alleen te hoeven zijn.

Hier alvast een leuk idee: samen met anderen de wildplukcursus van de Wilde School volgen. Zie hier: https://wildeschool.nl/online-wildplukcursus/

Hopelijk zien we elkaar deze week nog en anders in het nieuwe jaar weer.

Covid-19 en Onze Tuinen

Beste allemaal,

Jullie hebben vast de persconferentie meegekregen waarin voor de komende vijf weken een strengere lockdown is afgekondigd om de coronacijfers onder controle te krijgen. We hebben verder op www.rijksoverheid.nl gekeken welke gevolgen dat voor ons tuinieren heeft. Dit zijn onze overwegingen:

  • Er is een uitzondering op de maximale groepsgrootte van 4 personen voor het ‘uitoefenen van beroep, bedrijf of vereniging’. Dat betekent dat we door mogen gaan met het samenkomen tijdens de werkmomenten om werk te verzetten dat noodzakelijk is voor het draaiende houden van de tuin.
  • Het advies is ‘Werk thuis tenzij het niet anders kan’. We zitten in een periode van het jaar waarin het werk op de tuin minder noodzakelijk en tijdsgebonden is dan bijvoorbeeld de periode van het voorzaaien in het voorjaar. Dat zou een argument kunnen zijn om niet samen te komen op de tuin tot het moment weer aanbreekt dat de werkzaamheden weer meer noodzakelijk en tijdsgebonden worden.
  • Samenkomen tijdens de werkmomenten heeft niet alleen de functie dat daarmee de tuinen draaiende worden gehouden. Bij het in acht nemen van de nodige hygiene- en afstandsregels zijn de tuinen plekken waar je op een veilige manier fysiek actief kunt zijn in de buitenlucht. Net als buiten sporten en een wandeling maken (wat juist door het kabinet wordt aangemoedigd) is het werken in de tuinen zo ook belangrijk voor de mentale weerbaarheid. Bij het volledig sluiten van de tuinen valt die functie en waarde ook weg.

Dus het lijkt ons het beste als het tijdens de werkmomenten mogelijk blijft om naar de tuin te komen. Maar laten we voorkomen dat we drukte creëren. Dus: beperk je tuinbezoek waar het kan, en benut de waarde en de functie van de tuin waar je wilt.