Tuinieren tegen Armoede

Wij zetten tuinieren in tegen armoede. Lees hier alles over hoe we dat doen. 

  • Lees hier in deze Blogs hoeveel groenten en fruit deelnemers van de tuin wekelijks mee naar huis nemen en hoeveel geld dat uitspaart.
  • Lees hier in deze persoonlijke verhalen wat voor andere redenen mensen hebben om mee te doen op de GroenGoedtuinen. 
  • De meeste maatschappelijke structuren die tot armoede leiden los je niet op door te tuinieren. Daarom werken we ook samen met andere organisaties aan de Rotterdamse ArmoedebestrijdingsBeweging (RAB). Zo dragen we eraan bij om de grotere armoedeproblematiek in Rotterdam aan de kaak te stellen en te werken aan oplossingen en alternatieven. Lees hier alles over RAB en wat wij binnen dat samenwerkingsverband doen. 


Tuinieren tegen Armoede
Rotterdam is de armste stad van Nederland. Één van de vier kinderen in Rotterdam leeft in armoede. Tuinen kunnen voorzien in een aantal fundamentele menselijke behoeftes, te beginnen met voedsel. Daarom kan tuinieren een rol spelen bij de bestrijding van armoede. De rol die tuinen kunnen spelen is niet onbelangrijk, maar wel beperkt. Het geld dat je per maand uitspaart door het verbouwen van je eigen groenten en fruit is maar een klein deel van je vaste lasten. Een groot deel betaal je niet aan voedsel maar aan woonlasten, belasting en verzekeringen, soms aan schulden en vanwege ons huidige geldsysteem ook altijd aan rente (Broere 2012).
Samen groenten verbouwen in het plantsoen voor je deur. Dat levert niet alleen wekelijks verse groenten en fruit op. De buurtmoestuin voorziet ook in andere fundamentele menselijke behoeftes. De tuinen zijn een plek waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe vrienden maken. Ze dragen bij aan sociale cohesie. De tuinen maken en houden de stadsmens geestelijk en lichamelijk gezond. Op de tuin beweeg je veel, draagt het zonlicht op je huid bij aan voldoende vitamine D, verbouw je gezond voedsel, kom je tot rust, verwerk je stress, gaat je hoofdpijn over, kan je bijkomen van een burnout, leren kinderen waar groenten vandaan komen, hoe mensen met een andere culturele achtergrond leven, en hoe je in een groep samenwerkt. Groen vangt fijnstof af uit de stadslucht die wij en onze kinderen dagelijks inademen. En de tuinen bieden een (schaarse) plek waar mensen een band kunnen aangaan met de natuur. Door de tuinen voelen mensen zich meer thuis in hun sociale en natuurlijke omgeving.
 


Aan deze pagina wordt nog hard gewerkt…