Stichting GroenGoed

Vanaf 2009 zijn we bijna elk jaar een nieuwe buurtmoestuin begonnen. In 2017 werd het tijd om Stichting GroenGoed te richten, om ons werk op die tuinen te ondersteunen. De Stichting heeft het doel om het tuinieren in te zetten voor een ecologische en menswaardige stad. Met de tuinen bestrijden we armoede, werken we aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk, leren we zelfvoorzienend te leven, en brengen we een inclusieve vorm van eigendom over land in de praktijk.

We maken gebruik van permacultuuruitgangspunten. Ons werk en de tuinen modelleren we naar veerkrachtige, overvloedige ecosystemen waarvan de impact binnen de grenzen van de aarde blijft. En we dragen bij aan een sterke band tussen mens en natuur. En we werken actief samen met andere organisaties binnen grotere sociale bewegingen in Rotterdam om te zorgen dat we als stad grote stappen gaan zetten. (Zie ons manifest Groen is Goed!)

Stichting GroenGoed is ook verantwoordelijk voor de welzijnstaken op de tuinen en een verdere professionalisering, onderzoek, monitoring en het uitbouwen van een netwerk en samenwerkingsverbanden. De stichting genereert de benodigde financiën om de tuinprojecten te kunnen uitvoeren. 

Zakelijke informatie

  • KVK 69140669
  • Informatie Nummer (RSIN): 857752042

Bestuursleden:

  • Nout van der Vaard – Voorzitter
  • Ronald Bijl – Penningmeester
  • Rutger Henneman – Secretaris
  • Marco Edink – Bestuurslid
  • Frank Hilbrands – Bestuurslid
  • Daniel Opbroek – Bestuurslid

Beloningsbeleid: Bestuursleden krijgen geen beloning voor hun bestuurstaken.

Interesse in onze strategie voor de komende jaren?

  • Lees hier ons drie-jaren beleidsplan.

Financiële verantwoording:

Jaarverslagen