Over ons

Het team

Rutger Henneman
Jorinde Kipp

Daniel Opbroek

 

 

Ons doel

Wij zetten ons in voor een mooie, vriendelijke en groene leefomgeving en het verbouwen van gezond voedsel. Op dit moment begeleiden wij zes buurtmoestuinen in Rotterdam Noord; het Wilgenplantsoen, de Bloklandtuin, het Kinderparadijs, het Bergwegplantsoen, Eetbaarpark Pompenburg en Tuin op Hofbogen. Ook ondersteunen wij de Vredestuin en de Gandhituin.

Tuinieren heeft veel positieve effecten op het (samen)leven in de stad. Door de tuinen gaan deelnemers duurzamer leven. De tuinen worden ingezet voor de bestrijding van armoede. Ze helpen bij het voorzien in een aantal fundamentele menselijke behoeftes. Samen tuinieren is goed voor de fysieke en geestelijke gezondheid van de deelnemers. Men wordt actiever, leert andere buurtbewoners kennen en weet wat zich afspeelt in de wijk. De buurt wordt levendiger, er ontstaat sociale cohesie, sociale controle en een veilige omgeving voor kinderen om op te groeien.

Samen met buurtbewoners tuinieren we elke week op een vast moment in de tuinen. We zorgen het gehele jaar door voor een oogst van groenten en fruit, welke onder de deelnemers verdeeld wordt. Extra oogst wordt geschonken aan armoedebestrijdingsprojecten

groengoed2

groengoed


De Tuinen nu

De tuinen zijn ontwikkeld als gemeenschappelijke tuinen. Er worden geen percelen grond verdeeld aan individuen. Op de vastgestelde werkmomenten kan iedereen meedoen. Hier zitten geen verplichtingen en/of kosten aan verbonden. Het tuinieren is daardoor per definitie een groepsactiviteit.

De activiteiten die bij het tuinieren komen kijken, variëren van het wieden van onkruid, zaaien, planten en oogsten tot en met thee drinken, het begeleiden van kinderen, het verdelen van oogst aan deelnemers en wat over is aan voorbijgangers en het ontvangen en rondleiden van nieuwe bezoekers. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd. (zie pagina activiteiten voor meer info)

groengoed6

2

 

 

 

 

 


De nabije toekomst

Er staat een uitbreiding in het verschiet met het aanleggen van een bloemenzee in Eetbaar Park Pompenburg. Verder is stichting GroenGoed recent opgericht. De stichting is verantwoordelijk voor een uitbreiding van de welzijnstaken op de tuinen en een verdere professionalisering, onderzoek, monitoring en het uitbouwen van een netwerk en samenwerkingsverbanden. GroenGoed zal ook structurele geldstromen ontwikkelen om de professionaliteit en begeleiding op de tuinen te kunnen waarborgen.

img_1215