De Tuinen, de Andere Wereld: Rutgers Rubriek

Over  De Tuinen, De Andere Wereld
In deze rubriek bespreek ik de laatste ontwikkelingen van de buurtmoestuinen van GroenGoed en de Vredestuinen en het belang van die ontwikkelingen. De rubriek verschijnt ook op de websites van GroenGoed en Stichting Vredestuin. Het is mijn manier om te graven in de maatschappelijke en culturele betekenis van wat we doen. Wat doen we nou ECHT met de tuinen? Het is mijn persoonlijke ideaal dat de buurtmoestuinen een glimp laten zien van ‘de Andere Wereld’.
Voor Kelten waren er regionen waar de Goden leefden en elven en andere magische wezens. De wereld waar je heen ging na de dood waren plekken waar gefeest werd, voedsel en drank rijkelijk vloeide, waar gedronken werd en de liefde bedreven. Ook de Germanen kenden meerdere werelden die verbonden waren door de Wereldboom Yggdrasil. In Valhalla konden helden hun hart ophalen door steeds weer de meest heroïsche veldslagen te leveren, dood te gaan en ’s avonds met Odin aan tafel gewoon weer te feesten. Voor andere meer ascetische tradities waren de plekken minder gericht op de lichamelijke geneugten en verbonden met begrippen van oordeel, goed en kwaad. Christenen, Joden en Islamieten kennen een hel en een hemel en in sommige stromingen ook een Koninkrijk: een nieuwe hemel en aarde.
Wie een glimp van de Andere Wereld opvangt, vangt een glimp op van de volheid van het leven. Ik hoop dat de buurtmoestuinen van GroenGoed en de Vredestuinen de Andere Wereld een beetje werkelijk maken hier en nu: een wereld zonder armoede, een wereld zonder ecologische destructie, waar we in harmonie leven met elkaar en een innige band hebben met de natuur. De tuinen moeten economische principes in de praktijk brengen die daaruit voortkomen.
Zijn we aan het tuinieren? Zijn we groenten aan het verbouwen? Zetten we de tuinen in voor gezondheid, sociale cohesie, participatie, werkgelegenheid? Zijn we mensen aan het leren hoe je zelfvoorzienend kan leven? Ja, dat doen we. Maar als je vraagt wat we nou ECHT doen, dan gaat dat ver aan dat alles voorbij.
Rutger, 2019-02-05
Verschenen