De Tuinen, de Andere Wereld: Rutgers Rubriek

Over mijn Rubriek: De Tuinen, De Andere Wereld

De Andere Wereld. Voor de Kelten was het de wereld waar de Goden en elven en allerlei magische wezens leefden. Helden uit de grote saga’s konden erheen reizen en weer terug, om bijvoorbeeld hulp te vragen bij een strijd die ze voeren. Ook de Germanen kenden meerdere werelden die verbonden waren door de Wereldboom Yggdrasil. Christenen, Joden en Islamieten kennen een hel en een hemel en in de meeste stromingen ook een Koninkrijk: een nieuwe hemel en aarde.

De Andere Wereld is niet in elke cultuur gelijk. Die van de Kelten en Germanen waren niet zozeer verbonden aan de begrippen zonde en verlossing zoals bij de Joden, Islamieten en Christenen. Het zijn plekken waar wij vandaan komen, waar wij naar toe gaan, en waar wij zien hoe mooi en groots, vervuld en vol leven het leven kan zijn. Voor de Kelten en Germanen waren het plekken waar gedronken en gefeest werd en de liefde bedreven. Helden konden er hun hart ophalen door steeds weer de meest heroïsche veldslagen te leveren, dood te gaan en ’s avonds met Odin aan tafel gewoon weer te feesten. Voor andere meer ascetische tradities waren de plekken minder gericht op de lichamelijke geneugten. Maar wie een glimp van de Andere Wereld opvangt (of er even heen en weer reist), vangt een glimp op van de volheid van het leven.

Mijn persoonlijke ideaal met de tuinen is dat ze een glimp laten zien van de Andere Wereld: een wereld zonder armoede, een wereld zonder ecologische destructie, waar we in harmonie leven met elkaar en een innige band hebben met de natuur. De tuinen moeten die glimp laten zien door de Andere Wereld een beetje werkelijk te maken hier en nu. Ze moeten andere economische principes in de praktijk brengen. Een economie die gebaseerd is op die innige band die we hebben met elkaar en met de natuur.

Wat dat precies inhoudt, hoop ik te laten zien met deze rubriek. Ik wil laten zien hoe we met de tuinen een stukje van de Andere Wereld in de praktijk brengen. Dat is wat we ECHT doen. Zijn we aan het tuinieren? Zijn we groenten aan het verbouwen? Zetten we de tuinen in voor gezondheid, sociale cohesie, participatie, werkgelegenheid? Zijn we mensen aan het leren hoe je zelfvoorzienend kan leven? Ja, dat doen we. Maar als je vraagt wat we nou ECHT doen, dan gaat dat ver aan dat alles voorbij.

Rutger, 2019-02-05

Verschenen