Samenwerken in Rotterdam

Met het werk van GroenGoed willen we bijdragen aan een duurzame, gezonde en menswaardige stad. We doen dat op een concrete manier door groenten, kruiden en fruit te verbouwen op een natuurlijke en inclusieve manier. Zo brengen wij een positief concreet alternatief in de praktijk. Iedereen die meedoet kan met de handen in de aarde ervaren, voelen en letterlijk proeven, hoe een duurzame en menswaardige stad eruit kan zien.
Dat positieve concrete alternatief is belangrijk, maar niet voldoende. Zolang we in Rotterdam nog steeds kolencentrales hebben, zolang nog steeds één op de vier kinderen in Rotterdam in armoede leeft, zolang we in Rotterdam met onze overconsumptie nog steeds bijdragen aan verwoestijning, kinderarbeid en hulpbronnenoorlogen, moeten we meer doen dan samen groenten verbouwen. Daarom slaan we de handen ineen met andere organisaties en zetten wij ons actief in voor samenwerkingsverbanden zoals de Groene Groeiplekken, Groen010 en de Rotterdamse ArmoedebestrijdingsBeweging. Met deze samenwerkingsverbanden kunnen we een rol van betekenis spelen zodat we als stad grote stappen kunnen zetten.
Aan welke samenwerkingsverbanden en organisaties werken wij actief mee? Wat willen die samenwerkingsverbanden bereiken? Wat is onze rol? En wat voor successen zijn er al behaald?
 
Groene Groeiplekken
GroenGoed is één van de organisaties die zich verenigen binnen de Groene Groeiplekken (GGP). We werken samen met Wollefoppengroen, Moestuinman, Botanische Tuin Afrikaanderwijk, Educatieve tuin de Enk, Planet Care, Hefpark en een paar groene sociaal ondernemers. Het doel van GGP is om een inspiratiebron te zijn voor de hele groene beweging in Rotterdam, om alle tuincoördinatoren op tuinen te professionaliseren en om samen op te trekken om financiën voor elkaar te krijgen voor die tuincoördinatoren.
Wat is onze rol? Rutger Henneman vertegenwoordigt GroenGoed in de Groene Groeiplekken en is een van de initiatiefnemers en organisatoren van het samwerkingsverband. 
Laatste Nieuws. Op dit moment werken de Groene Groeiplekken samen met de gemeente via een Europees project om hier grote stappen in te zetten. Er wordt een ‘Living Lab’ opgetuigd rond de professionalisering van tuincoördinatoren en de organisatie van het samenwerkingsverband van Groene Groeiplekken. Ook geven de Groene Groeiplekken af en toe advies aan de politiek over maatregelen om Rotterdam te vergroenen. 
Bezoek voor meer informatie de website: www.groenegroeiplekken.nl
 
Groen010
Vereniging Groen010 wil een belangenbehartiger zijn voor alle groene initiatieven in Rotterdam.
Wat is onze rol? Er is een vereniging Groen010 opgericht. En Rutger Henneman, sociaal hovenier bij GroenGoed is secretaris van de vereniging Groen010.
Wat heeft Groen010 bereikt? Groen010 is voortvarend van start gegaan. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft Groen010 verschillende bijeenkomsten georganiseerd, zoals het oprichtingsfeest, en het Groot Groendebat. Dat waren daverende successen. Er kwamen veel belangstellenden. En politici hebben belangrijke uitspraken gedaan over het groen in Rotterdam. Groen is hoog op de kaart komen te staan.
Het Groenloket. Ook heeft Groen010 een succesvolle lobby ondernomen voor een gemeentelijk groenloket. Dat groenloket gaat er komen. Er is een motie met meerderheid aangenomen tijdens de begrotingsgesprekken in 2017. Groen010 zit aan tafel bij de wethouder en ambtenaren om invulling te geven aan die motie. In oktober, november 2018 zou het groenloket gerealiseerd moeten zijn, volgens het laatste tussenbericht van Wethouder Eerdmans aan de raad.
Zie voor meer informatie de website: www.groen010.wordpress.com
 
De RAB (Rotterdamse Armoedebestrijdings Beweging)
De Rotterdamse Armoedebestrijdings Beweging (RAB) wil met zoveel mogelijk mensen en organisaties armoede de wereld uithelpen in Rotterdam. De RAB doet dat door:

  1. inzichtelijk te maken hoe armoede er uit ziet.
  2. inzichtelijk te maken wat voor oplossingen er in de praktijk al bestaan en potentieel mogelijk zijn.
  3. bestaande en nog te ontwikkelen oplossingen / alternatieven te ondersteunen.
  4. RAB verwelkomt, neemt actie en faciliteert en jaagt samenwerkingen aan.
  5. RAB ontwikkelt lobbystrategieën.
  6. Samen creëren we counter-power – politieke druk.

Wat is onze rol? GroenGoed is een van de ondersteunende organisaties en Rutger Henneman, sociaal hovenier van GroenGoed zit in de kerngroep van de beweging. Ook brengt Rutger binnen RAB een werkgroep regionale economie van de grond.
Wat heeft de RAB bereikt? De RAB komt pas net van de grond. Maar toch gebeurt er al veel. Er is hard gewerkt aan een website, er zijn workshops georganiseerd en er zijn twee brieven verstuurd aan wethouders en raadsleden. Een om wethouder Moti te bedanken dat hij de sollicitatieplicht voor zestigplussers in de bijstand heeft afgeschaft. Een andere brief stelt de verwaarloosde staat van woningen in Lombardijen aan de kaak.
Volg al het nieuws via de website: www.rotterdamsearmoedebestrijdingsbeweging.wordpress.com
 
Rotterdams Klimaat Initiatief
Wij zijn fan van het Rotterdams Klimaat Initiatief (RKI). Het RKI zet zich ervoor in dat de Rotterdamse kolencentrales op de Maasvlakte gesloten worden, en de kolenoverslag in de haven stopt. Het RKI heeft voor elkaar gekregen dat de kolencentrales niet op het warmtenet in Rotterdam worden aangesloten (om te voorkomen dat de kolencentrales onmisbaar worden voor Rotterdam). Het RKI timmert lekker aan de weg met goed onderbouwde factsheets, acties, lobby en opinie-artikelen. Zo heeft het RKI er voor gezorgd dat er sinds tijden weer een serieuze klimaatmars de sfeer heeft bepaald in de straten van Rotterdam.
Wat is onze rol? RKI is geen samwerkingsverband van meerdere organisaties. Wij zijn gewoon fan. Hilde Labadie, sociaal hovenier van GroenGoed, is veel actief voor het RKI. Nout van der Vaart (voorzitter GroenGoed) en Rutger Henneman (Sociaal Hovenier van GroenGoed) ook af en toe een beetje. Met de klimaatmars legden we het tuinwerk stil op de Vredestuin en gingen we liepen we massaal mee.
Lees meer over het Rotterdams Klimaatinitiatief op hun website: www.rotterdamsklimaatinitiatief.nl