Samenwerken in Rotterdam

– Aan deze pagina wordt gewerkt –

Met het werk van GroenGoed willen we bijdragen aan een duurzame, gezonde en menswaardige stad. We doen dat op een concrete manier door groenten, kruiden en fruit te verbouwen op een natuurlijke en inclusieve manier. Het laten zien van een positief concreet alternatief, is belangrijk, maar niet voldoende. Zolang we in Rotterdam nog steeds kolencentrales hebben, zolang nog steeds één op de vier kinderen in Rotterdam in armoede leeft, zolang we in Rotterdam met onze overconsumptie nog steeds bijdragen aan verwoestijning, kinderarbeid en hulpbronnenoorlogen, moeten we meer doen dan samen groenten verbouwen. Daarom slaan we de handen ineen met andere organisaties en zetten wij ons actief in voor samenwerkingsverbanden zoals de Groene Groeiplekken, Groen010 en de Rotterdamse ArmoedebestrijdingsBeweging. Met deze samenwerkingsverbanden kunnen we een rol van betekenis spelen zodat we als stad grote stappen kunnen zetten.

Aan welke samenwerkingsverbanden en organisaties werken wij actief mee? Wat willen die samenwerkingsverbanden bereiken? Wat is onze rol? En wat voor successen zijn er al behaald?

Groene Groeiplekken

 

Groen010

 

Rotterdamse ArmoedebestrijdingsBeweging

 

Rotterdams Klimaat Initiatief

Wij zijn fan van het Rotterdams Klimaat Initiatief.