Welkom Deelnemer!

Leuk dat je mee wil doen bij één van de GroenGoed-tuinen! Door samen te tuinieren maken we onze wijk groener, gezonder, gezelliger, mooier, veiliger, biodiverser, duurzamer, veerkrachtiger. Je bent welkom om mee te doen op de vaste werkmomenten op één of meerdere van onze tuinprojecten. Zie voor de actuele tijden per tuin en voor onze website: www.groengoedrotterdam.com. Mail ons op: info@groengoedrotterdam.com
 
Stichting GroenGoed
Als je meedoet ga je een relatie aan met Stichting GroenGoed. De stichting is verantwoordelijk voor de officiële afspraken en contracten en financiën van de verschillende GroenGoed-tuinen. En stichting GroenGoed staat garant voor de beroepsprofessionaliteit van de sociaal hoveniers die de tuinen begeleiden en die de Vredestuinen ondersteunen (Vredestuin en Vredestuin Noord vallen officieel onder Stichting Vredestuin).
 
Deelname-procedure
 Als je erover nadenkt om mee te doen met een GroenGoed-tuin, dan gaat dat op de volgende manier:

  1. Optioneel: Je kan vrijblijvend een keertje langskomen om kennis te maken en te kijken hoe het eraan toegaat op een tuin.
  2. We maken graag een afspraak voor een kort gesprekje. Het is goed om elkaars wederzijdse motivatie te leren kennen om onderlinge verwachtingen een keer goed door te spreken.
  3. Je doet een proefperiode van vijf werkmomenten mee, zodat jij ons leert kennen en wij jou, en zodat je kan proeven hoe het er op de tuin aan toe gaat.

Vervolgens maken we nog een afspraak waarin jij laat weten of en op wat voor manier je graag meedoet (zie hiernaast de mogelijkheden) en wij laten weten of wij het leuk vinden je erbij te hebben. Het gaat er voor ons dan vooral of we gezien hebben dat je gemotiveerd bent om mee te doen.
 
Op welke manieren kan je meedoen?
Je bent helemaal vrij om op jou eigen manier een bijdrage te leveren. Er zijn twee ‘tempo’s’ waarop je kan meedoen:
1) Regelmatige maar Vrijblijvend Deelnemen.
Je komt regelmatig naar de tuin (bv elke week, om de week of maandelijks). We kijken ter plekke welke werkzaamheden er kunnen worden uitgevoerd en verdelen te taken. Je hoeft hier geen vaste afspraken over te maken, maar het is voor ons wel fijn om te weten waar we ongeveer op kunnen rekenen. Initiatief in heldere communicatie wordt door ons zeer gewaardeerd.
2) Je deelt mee in de tuinverantwoordelijkheden.
Dat doe je door af te spreken dat je een of meer taken op je neemt. Voor jezelf is dat fijn. Je kan altijd direct aan de slag als je op de tuin bent, zonder te wachten op instructies. Je weet precies wat je kan doen. Je wordt er steeds beter in. En je kiest iets wat je leuk vindt. Voor de groep is het fijn wanneer op deze manier meer mensen verantwoordelijkheid nemen voor een klein onderdeel van de tuinwerkzaamheden. Hoe meer mensen een taak op zich nemen hoe meer we echt samen tuinieren. De tuin wordt dan meer ONZE gezamenlijke tuin. Hier vind je een overzicht van alle taken die komen kijken bij het tuinieren en die we graag onder elkaar verdelen: Takenlijst Tuinvrienden. Laat je inspireren!
 
Zelfbeheer
De tuinen zijn niet ‘van’ Stichting GroenGoed. Zelfbeheer is ons ideaal. Ons motto is: ‘De tuin is van iedereen die meedoet en iedereen is welkom om mee te doen.’ Volledig meedoen betekent meebeslissen en mee-delen in de tuinverantwoordelijkheden. De sociaal hoveniers van GroenGoed begeleiden de zelfbeheerprocessen: de gezamenlijke besluitvorming en het onderling verdeling van taken. Op sommige tuinen is behoefte aan een of twee ‘vriendenbijeenkomsten’ per jaar waarin we samen de koers van de tuin bespreken.
 
Vrijwilligersverzekering
 Als je meedoet, ben je automatisch verzekerd via de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering. Dat is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) en ongevallenverzekering voor het geval er iets gebeurt tijdens de werkzaamheden op de tuin. Voor het geval we die verzekering moeten inschakelen, houden we graag wat gegevens van je bij: naam, adres, en geboortedatum. Kijk voor meer informatie over de vrijwilligersverzekering op: www.cvd.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligersverzekering/
 
Respect- en Conflictprotocol
Op onze tuinprojecten werken we met respect voor elkaar samen, en bouwen we actief aan een veilige omgeving. Het komt bijna nooit voor, maar voor het geval het onderlinge respect en de veiligheid toch in geding dreigen te komen, hebben we een protocol opgesteld. In dit Respect- en Conflictprotocol hebben we opgeschreven hoe we met elkaar omgaan op de tuin en op welke manieren er ingegrepen wordt als iemand zich hier niet aan houdt. Iedere (aspirant) deelnemer krijgt dit document. Klik hier voor de digitale versie: GroenGoed Respect en Conflictprotocol
We vragen van iedereen die meedoet dit protocol te lezen, zodat iedereen op de hoogte is wat er moet gebeuren in die gevallen.
 
Visie
GroenGoed draagt bij aan een stad waarin we leven in harmonie met de aarde en met elkaar. Dat doen we op een zo concreet mogelijke manier: in buurtmoestuinen verbouwen we groenten en kruiden en telen we fruit voor de zelfvoorziening van iedereen die mee wil doen.
We zien veel raakvlakken met overheidsbeleid en met doelen van andere organisaties die actief zijn in de wijken rond onze tuinen. We werken samen om de tuinen in te zetten voor sociale cohesie, armoedebestrijding, gezonde beweging en voedsel, bestrijding van eenzaamheid, biodiversiteit en waterberging. Educatie is een doorlopende activiteit op al deze gebieden.
Je hoeft het niet eens te zijn met onze visie om mee te doen. Ieder heeft zijn of haar eigen redenen om te tuinieren. Maar om ons beter te begrijpen is het toch leuk als je leest waarom we doen wat we doen. Lees onze visie op de website.
 
En nog veel Meer!
Er is nog veel meer te vertellen over GroenGoed. Zo organiseren we regelmatig leuke activiteiten. We onderbouwen ons werk met wetenschap en inspiratiebronnen. We komen regelmatig in de media. We werken actief mee aan samenwerkingsverbanden met andere initiatieven en organisaties op het vlak van groen, klimaat, en armoedebestrijding. Snuffel daarom eens lekker rond op onze website en houd onze facebookpagina in de gaten.
https://groengoedrotterdam.com/
www.facebook.com/GroenGoedRotterdam/