‘Stilte in de Stad’ zondag 31 mei op RTV Rijnmond!

Het is zo ver. Onze documentaire ‘Stilte in de Stad’ komt uit!

We hadden eerder een premiere gepland in de bioscoop Cine Noord. Maar die ging vanwege de Coronamaatregelen niet door. Nu is de premiere op RTV Rijnmond: zondag 31 mei om 17:00. Zie hier de aankondiging op rijnmond.nl

Voor een voorproefje zie de trailer:

Waar gaat de film over?

Middenin de drukke stad Rotterdam liggen groene oases verborgen. Deze film schetst een portret van vier mensen die door een aantal gemeenschappelijke moestuinen met elkaar verbonden zijn. Het levensverhaal van Luigi uit Sardinië, die de tuin een stukje Italiaanse bodem geeft. De Turkse mevrouw Kaya die door middel van vers bereide maaltijden mensen in de wijk bij elkaar brengt. En Hilde en Ellen die in de tuin een alternatief vinden voor de onpersoonlijke, grijze stad. Door een band aan te gaan met dat stukje grond én met elkaar, geeft stadslandbouw betekenis aan het leven van deze mensen.

GroenGoed heeft opdracht gegeven voor het maken van deze film, om te laten zien wat het belang is van buurtmoestuinen voor mensen in de stad. Wetenschappelijk onderzoek kan aantonen dat groen goed is voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Maar wil je begrijpen wat een buurtmoestuin betekent voor mensen, elk met een eigen levensverhaal, dan moet je die mensen horen praten, ze zien bewegen in de tuin. Dan moet je de muziek van de natuur in de tuin horen en de ogen van de mensen zien stralen van trots en waardigheid als ze praten over hun gezamenlijke tuin, als ze praten over hoe de tuin hun doet denken aan hun jeugd in Turkije en in Italie, dan moet je de kracht voelen in de stilte waarin iemand een plantje uitplant in de in de zon badende zwarte aarde.

Een tuin krijgt betekenis door het leven van de mensen die er een band mee aangaan. En de tuin op haar beurt geeft betekenis aan het leven van de mensen die met hun handen in haar aarde wroeten. Het is zo moeilijk dit in woorden te gieten. Je moet dit met zoveel mogelijk zintuigen in je opnemen.

Wil je een momentje puur geluk beleven? Kijk dan op zondag 31 mei om 17:00 naar RTV Rijnmond, naar de film ‘Stilte in de Stad’.

 

Lente-oogst

Hoewel we het deze weken zonder vrijwilligers moeten doen en het ook voor GroenGoed en Vredestuin een verwarrende tijd is, gebeurt er toch veel op de tuinen. Wij hebben opvallend veel oogst zo vroeg in het seizoen; overblijvende planten van vorig jaar die de milde winter overleefd hebben. Winterpostelein, palmkool, snijbiet, peterselie… Wij werden benaderd om groenten te leveren aan verschillende armoedebestrijdingsprojecten en gaven eten weg aan Keju Cares Initiatief https://www.openrotterdam.nl/bewoners-almondestraat-in-noord-zetten-zich-in-voor-de-buurt/content/item?1156167&fbclid=IwAR3OC0zb9ARYfcXIqN2EN_rxmpA2LRQTOhL0MCxYEWw4xsMdo6607JUdyk4 en vooral aan Groenten zonder Grenzen. Zie: https://www.groentenzondergrenzen.nl We zijn blij dat we onze overvloed kunnen delen met anderen die het hard nodig hebben en om in contact te zijn met deze toffe initiatieven die voedselverspilling tegengaan en armoede en eenzaamheid bestrijden!

Een paar foto’ van de oogst en de nieuwe opkweek.

 

 

Coronabeleid 4

Beste tuinvrienden,

We denken een systeem te hebben gevonden waarmee het mogelijk wordt om ons tegelijk goed en verstandig aan de Covid- maatregelen te houden, maar toch ook om de tuin te kunnen verzorgen en te kunnen oogsten. Het systeem valt of staat bij ons secuur aan de afspraken houden, dus als je mee wilt tuinieren, lees het dan onderstaand bestand even goed door! 

Rooster

Iedere dag, met uitzondering van maandag en zaterdag, zijn er twee tijdsvakken waarin getuinierd kan worden op alle tuinen. Van 11:00 tot 14:00 en van 14:30 tot 17:00. Als je ’s middags werkt: kom niet te vroeg. En als je ’s morgens werkt: ga niet te laat weg. Zo voorkomen we overlap. Daniel gaat het rooster bijhouden en zorgen dat er altijd iemand aanwezig is met een sleutel.

Aanmelden

We maken elke zondag een rooster in ieder geval een week vooruit. Voorbeeld: op zondag 5 april stellen we het rooster vast van 13 april tot en met 19 april. Zo voorkomen we onoverzichtelijkheid door last-minute wijzigingen en is er ruimte om vantevoren te overleggen over welk werk er gedaan kan worden.

Wil je je aanmelden (of weer afmelden), laat dat dan per whatsapp of per mail aan Daniel weten. Plan in ieder geval een week vooruit (zie voorbeeld hierboven), en het liefst zo ver mogelijk. Dus voor nu: laat voor zondag 5 april weten wanneer je vanaf 13 april wilt werken.

Voorzorgsmaatregelen

Natuurlijk zijn er voorzorgsmaatregelen waar we ons aan moeten houden. Welke regels gelden er?  maximaal 3 mensen

 anderhalve meter afstand houden, ook bij de zitplek  regelmatig handen wassen
 geen eten en/of servies delen
 met eigen handschoenen werken

 geen gereedschap delen
 na werkmoment doekje met water en zeep over gereedschap halen  bij ziekteverschijnselen (hoesten/niezen/koorts/keelpijn) thuisblijven  geen gebruik maken van de wc
 ruimtes zo kort mogelijk gebruiken en afsluiten na gebruik

En een algemene oproep: we zetten dit systeem op om ervoor te zorgen dat de tuin goed verzorgd kan blijven en oogst op blijft leveren. Maar tegelijk blijft het erg belangrijk om contact te minimaliseren. Dus, gebruik de tijd op de tuin vooral om lekker te werken. Drink koffie, maar houd het kort.

Hoe zorgen we ervoor dat de regels altijd goed in de gaten worden gehouden?

Het is goed als er ieder tijdsvak dat er gewerkt wordt iemand aanwezig is die er op let dat het naleven van de regels goed loopt: de ‘coronadinator’. Als je je aanmeldt om te tuinieren, laat dan ook weten of je die rol (zie ook het volgende puntje: “afstemmen tuinwerkzaamheden”) op je zou willen nemen. Dan kan Daniel daar bij het roosteren rekening mee houden.

Afstemmen tuinwerkzaamheden

We houden de vaste werkmomenten aan om waar nodig de tuinwerkzaamheden af te stemmen met de coronadinatoren die in de week erna komen werken. Voorbeeld: als je in de week van 13 tot en met 19 april in de Vredestuin gaat werken, dan wordt je op vrijdag 10 april tussen 11:00 en 14:00 of op zondag 12 april van 14:00 tot 17:00 gebeld door Hilde. Houd je telefoon in de gaten dus. Na afloop van het werken is het fijn als de coronadinator zo snel mogelijk een mailtje stuurt naar Hilde, Daniel, Rutger en Lenka met wat er is gebeurd (adressen onderaan de mail). Zo kunnen we overzicht houden over wat er is gedaan en wat nog moet gebeuren.

Dit is het. We zijn benieuwd hoe het loopt als we dit systeem in de praktijk toepassen. Als het nodig is om aanpassingen te maken op basis van voortschrijdende inzichten of veranderd overheidsbeleid, dan horen jullie het!

Groet!

Hilde, Lenka, Daniel, Rutger

h.c.labadie@gmail.com

 

 

 

 

Corona-beleid 3

Lieve tuinvrienden en belangstellenden,


We kunnen helaas niet om de nieuwe richtlijnen heen van de persconferentie van de regering van 23 maart. Daarin wordt opgeroepen om niet meer onnodig naar buiten te gaan, alleen als je niet thuis kunt werken, voor boodschappen of om voor iemand te zorgen. Alle bijeenkomsten buiten het eigen huis zijn verboden vanaf 3 personen, op straffe van een boete. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen


Wij kunnen jullie niet meer vragen naar de tuin te komen. De tuinen gaan dus dicht. Het noodzakelijke werk (zaaien, planten, wieden enz) wordt de komende weken door ons vieren gedaan. Deze maatregelen gelden tot 1 juni. Deze beslissing doet pijn in ons hart en waarschijnlijk ook in dat van jullie! Hou de website en onze facebook-pagina’s in de gaten voor updates.


Vanzelfsprekend gaan ook de kampvuuravonden in maart, april en mei niet door.

De vertoning van onze documentaire “Stilte in de Stad” bij Cine Noord/Studio De Bakkerij zal deze week niet doorgaan maar hopelijk naar later dit jaar verschoven worden. Wij zijn herover in gesprek et Cine Noord.


We kijken er nu al naar uit jullie straks weer op de tuinen te zien, met jullie samen te werken en onze mooie tuinen te vieren. We zullen jullie missen.


Alle goeds de komende weken!!!!!
Rutger, Daniel, Lenka, Hilde en het bestuur.

Geen kampvuur in maart i.v.m. corona

Helaas moeten wij het kampvuur voor deze maand annuleren. Wij kunnen de verplichte afstand van 1,5 meter niet garanderen. We hopen dat iedereen sterker en solidairder uit deze crisis komt en we hopen je eind april weer gezond en wel bij het kampvuur te zien.


Unfortunately we had to cancel the potluck this month because we can’t guarantee a distance of 1,5 m between each other. We hope that this crisis will make us stronger and more solidary and wish to see you in good health at the next potluck. Stay healthy and eat your (local) veggies!