Potluck campfire SPRING TIME

(For English see below)

Beste allemaal,

Op 26 maart is het weer tijd voor een kampvuur + potluck. Deze keer een speciale editie want:
De daslook is opgekomen!
De dagen worden weer langer dan de nachten.
In de nacht van 25-26 maart verzetten we de klok. We staan een uur vroeger op maar we krijgen er langere lichte avonden voor terug!
Met andere woorden: HET IS LENTE!

Dus:
gaan we daslookpesto maken
houden we het kampvuur en de potluck in Vredestuin Noord
En (let op let op) óók het werkmoment is in Vredestuin NOORD Van 14-17 uur. Dus NIET zoals gebruikelijk in de Vredestuin bij Hofplein!

Als je Vredestuin Noord nog niet kent en er een keer wil werken, kom dan om 14 uur naar de tuin.
We gaan daslookpesto maken van daslook, zonnebloempitten en olie. Wil je een ander recept proberen? Neem dan de ingrediënten daarvoor mee!
En verder neemt iedereen natuurlijk iets lekkers te eten of drinken mee om te delen met anderen. Vrienden (jong en oud), muzikanten en muziekinstrumenten zijn welkom!

Tot dan!
Groeten. Team GroenGoed

Locatie:
VREDESTUIN NOORD, Gordelweg 131, op het terrein van Hof van Noord, naast het Esso pompstation, door het hek heen.
Wanneer:
zondag 26 maart 2023
14-17 uur werkmoment en rondleiding
17-22 uur kampvuur, potluck, muziek

Dear All,
On March 26 it is time again for a campfire + potluck
This time a special edition because:
The wild garlic has come up!
The days are getting longer than the nights.
In the night of March 25-26 we will change the clock. We get up an hour earlier but we get longer lighter evenings in return!
In other words: IT’S SPRING

So:
we will make WILD GARLIC PESTO
we will have a campfire and potluck in Vredestuin NOORD
and (pay attention) the work moment is also in Vredestuin NOORD! From 2-5 pm (so it’s NOT in the Vredestuin/Peace Garden at Hofplein as usual!)

If you are not yet familiar with Vredestuin Noord and would like to work there, come to the garden at 2 pm.
We are going to make wild garlic pesto from wild garlic, sunflower seeds and oil. Want to try a different recipe? Then bring the ingredients for it!
And of course everyone brings something to eat or drink to share with others. Friends (young and old) family, musicians and music instruments are welcome!

See you then!
Team GroenGoed

Location:
VREDESTUIN NOORD, Gordelweg 131, on the terrain of Hof van Noord, next to the Esso gas station, through the fence.
When:
Sunday, March 26 2023
2-5 pm work moment and tour
5-10 p.m. campfire, potluck, music

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *