Coronabeleid 4

Beste tuinvrienden,

We denken een systeem te hebben gevonden waarmee het mogelijk wordt om ons tegelijk goed en verstandig aan de Covid- maatregelen te houden, maar toch ook om de tuin te kunnen verzorgen en te kunnen oogsten. Het systeem valt of staat bij ons secuur aan de afspraken houden, dus als je mee wilt tuinieren, lees het dan onderstaand bestand even goed door! 

Rooster

Iedere dag, met uitzondering van maandag en zaterdag, zijn er twee tijdsvakken waarin getuinierd kan worden op alle tuinen. Van 11:00 tot 14:00 en van 14:30 tot 17:00. Als je ’s middags werkt: kom niet te vroeg. En als je ’s morgens werkt: ga niet te laat weg. Zo voorkomen we overlap. Daniel gaat het rooster bijhouden en zorgen dat er altijd iemand aanwezig is met een sleutel.

Aanmelden

We maken elke zondag een rooster in ieder geval een week vooruit. Voorbeeld: op zondag 5 april stellen we het rooster vast van 13 april tot en met 19 april. Zo voorkomen we onoverzichtelijkheid door last-minute wijzigingen en is er ruimte om vantevoren te overleggen over welk werk er gedaan kan worden.

Wil je je aanmelden (of weer afmelden), laat dat dan per whatsapp of per mail aan Daniel weten. Plan in ieder geval een week vooruit (zie voorbeeld hierboven), en het liefst zo ver mogelijk. Dus voor nu: laat voor zondag 5 april weten wanneer je vanaf 13 april wilt werken.

Voorzorgsmaatregelen

Natuurlijk zijn er voorzorgsmaatregelen waar we ons aan moeten houden. Welke regels gelden er?  maximaal 3 mensen

 anderhalve meter afstand houden, ook bij de zitplek  regelmatig handen wassen
 geen eten en/of servies delen
 met eigen handschoenen werken

 geen gereedschap delen
 na werkmoment doekje met water en zeep over gereedschap halen  bij ziekteverschijnselen (hoesten/niezen/koorts/keelpijn) thuisblijven  geen gebruik maken van de wc
 ruimtes zo kort mogelijk gebruiken en afsluiten na gebruik

En een algemene oproep: we zetten dit systeem op om ervoor te zorgen dat de tuin goed verzorgd kan blijven en oogst op blijft leveren. Maar tegelijk blijft het erg belangrijk om contact te minimaliseren. Dus, gebruik de tijd op de tuin vooral om lekker te werken. Drink koffie, maar houd het kort.

Hoe zorgen we ervoor dat de regels altijd goed in de gaten worden gehouden?

Het is goed als er ieder tijdsvak dat er gewerkt wordt iemand aanwezig is die er op let dat het naleven van de regels goed loopt: de ‘coronadinator’. Als je je aanmeldt om te tuinieren, laat dan ook weten of je die rol (zie ook het volgende puntje: “afstemmen tuinwerkzaamheden”) op je zou willen nemen. Dan kan Daniel daar bij het roosteren rekening mee houden.

Afstemmen tuinwerkzaamheden

We houden de vaste werkmomenten aan om waar nodig de tuinwerkzaamheden af te stemmen met de coronadinatoren die in de week erna komen werken. Voorbeeld: als je in de week van 13 tot en met 19 april in de Vredestuin gaat werken, dan wordt je op vrijdag 10 april tussen 11:00 en 14:00 of op zondag 12 april van 14:00 tot 17:00 gebeld door Hilde. Houd je telefoon in de gaten dus. Na afloop van het werken is het fijn als de coronadinator zo snel mogelijk een mailtje stuurt naar Hilde, Daniel, Rutger en Lenka met wat er is gebeurd (adressen onderaan de mail). Zo kunnen we overzicht houden over wat er is gedaan en wat nog moet gebeuren.

Dit is het. We zijn benieuwd hoe het loopt als we dit systeem in de praktijk toepassen. Als het nodig is om aanpassingen te maken op basis van voortschrijdende inzichten of veranderd overheidsbeleid, dan horen jullie het!

Groet!

Hilde, Lenka, Daniel, Rutger

h.c.labadie@gmail.com

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *