Motie Eetbaar Groen!

De motie ‘Eetbaar Groen, Rotterdam Plukt de Vruchten’ is op donderdag 11 juli unaniem door de Rotterdamse gemeenteraad aangenomen. De motie, opgesteld door GroenLinks, Nida, SP en CU-SGP, verzoekt het college om ‘bij nieuwe aanplant van bomen en struiken bij door bewoners of initiatieven beheerde locaties vaker te adviseren en te kiezen voor eetbaar groen.’

GroenGoed heeft de afgelopen jaren (samen met organisaties zoals Groen010 en Groene Groeiplekken) ervoor gelobby’d dat bij nieuwe aanplant de gemeente een significant percentage eetbaar groen hanteert. Als dat structureel beleid wordt, dan kunnen enkele hectares stadsgroen productief gemaakt worden.

Met de samenwerkingsverbanden van Groen010 en Groene Groeiplekken hebben we erg ons best gedaan steun te vinden bij politieke partijen. Zo hebben we in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen vanuit de Groene Groeiplekken alle partijen een brief gestuurd met groene aanbevelingen, waar dit er een van was. Op 14 november 2017 hebben SP en Nida vervolgens een motie ingediend om voor 40% van nieuwe aanplant te kiezen voor eetbaar groen. De partijen SP, Nida, GroenLinks, PvdA en PvdD stemden vóór. Maar dat was niet genoeg voor een meerderheid. We hebben de stelling terug laten komen in het Groot Groen Verkiezingsdebat. Ook in de brief met adviezen aan het nieuwe college, die we vanuit groen010 schreven samen met Natuurmonumenten en de Groene Connectie, hebben we de aanbeveling van 40% eetbaar bij nieuwe aanplant meegenomen.

De motie eetbaar groen die nu is aangenomen, gaat niet zo ver. De motie draagt niet op dat de gemeente er beleid van maakt eetbaar groen aan te planten. De gemeente hoeft dus niet haar eigen handelen te veranderen, maar alleen te adviseren wanneer burgers handelen. Deze motie lijkt niks te veranderen aan groen dat niet in zelfbeheer is. Daar blijft de gemeente kiezen voor niet-productief groen.

Toch is de motie wel een stap in de goede richting. Op zijn minst is het een erkenning van de gemeenteraad dat eetbaar groen belangrijk is. De motie is UNANIEM aangenomen. Geen partij, geen raadslid heeft tegen gestemd! Dat is een cultuurverandering en niet onbelangrijk. De stap naar een concrete maatregel dat de gemeente zelf ook meer eetbaar groen gaat aanleggen komt daarmee dichter bij. Er is nog wel werk te verzetten. En daar blijven we mee doorgaan. Maar we hebben een mooi tussenresultaat bereikt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *