Het college van B en W op bezoek!

Vrijdag 12 mei mochten wij het College van B en W welkom heten op het Dak van Station Hofplein! Eerst heeft er een rondleiding plaats gevonden en daarna heeft Daniel Opbroek een presentatie gegeven over onze manier van werken, de andere projecten en natuurlijk over het Dak van Station Hofplein en wat onze plannen hier zijn.

En dit is wat we mochten vertellen:


Welkom Burgemeester en Wethouders,

Fijn dat jullie de tijd hebben gevonden om de Hofpleinlijn en de tuin op het dak te bezoeken.

Mijn naam is Daniel Opbroek, dit is Jorinde Kipp, en samen met Rutger Henneman, die op het moment op vakantie is in het wonderschone Frankrijk zijn we actief in ondertussen acht gezamenlijke buurttuinen in de wijk. Vanuit verschillende achtergronden, zoals een opleiding Facility Management, werkervaring op boerderijen in het buitenland en een voorliefde voor fotografie en communicatie voor Jorinde, een studie Ontwikkelingsstudies, een docentenopleiding Maatschappijleer, werkervaring in het middelbaar onderwijs en gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek naar agrarische sociale bewegingen voor Rutger, en een studie Geneeskunde en een opleiding permacultuur, en het geven van natuureducatie aan basisschoolkinderen voor mijzelf, hebben we elkaar gevonden en versterkt als, zoals we dat nu omschrijven, sociaal hoveniers.

Onze rol in de tuinen is het opzetten van de tuinen, en dus de contacten leggen en onderhouden met alle betrokken partijen en de buurtbewoners, het betrekken van de bewoners bij het aanleggen en inrichten en het begeleiden van de ontstane groep deelnemers bij de regelmatige vaste werkmomenten. Door de tuinen altijd gemeenschappelijk in te richten, dus niet met individuele stukjes land, wordt gestimuleerd dat mensen samen werken, leren delen en het geeft ook veerkracht in het onderhoud. Bovendien zorgt het ervoor dat nieuwe geïnteresseerden altijd aan kunnen sluiten: het land is nooit op. Het samenwerken en de besluitvorming organiseren we zo horizontaal mogelijk, zodat iedere betrokkene ook echt voelt dat zodra je meedoet, de tuin ook van jou is.

De tuinen hebben altijd een focus op eetbare gewassen, en tegelijkertijd richten we de tuin zo in dat het geheel een zo zelfstandig mogelijk, divers en functioneel ecosysteem vormt. Wat mooi is om te zien aan de tuinen is dat ze, behalve ruimte bieden voor tuinieren en uitbundige natuur in de stad, ook een platform bieden voor een heel scala aan andere functies en effecten. Op het gebied van gezondheid, in de breedste zin van het woord: een stabiele balans op lichamelijk, mentaal en sociaal vlak en het vermogen om om te gaan met verstoringen in die balans. Mensen zijn actief in de buitenlucht en kweken gezond voedsel, en tegelijkertijd creëert het gezamenlijk tuinieren een ontmoetingsplaats in de wijk. Vriendschappen ontstaan die ook buiten de tuin verder gaan, nieuwe Rotterdammers bouwen een sociaal leven op. We horen van mensen terug dat ze zich door het participeren minder eenzaam voelen en zingeving vinden in het zorgvuldig zorgen voor hun tuin. Generaties mengen op de tuin, en mensen leven op door de verantwoordelijkheid die ze kunnen nemen en de trots die gevonden wordt in het aandachtig creëren van zo’n mooi stukje aarde. En zeker niet onbelangrijk is natuurlijk de zelfvoorziening en de armoedeverlichting die een tuin kan bieden. De overvloed die een goed draaiende tuin oplevert is meer dan we met de deelnemers op kunnen eten, en het is een prachtig gevoel om met een bakfiets vol verse groenten langs te gaan bij de Pauluskerk, de Nico Adriaan Stichting of de Voedselbank.

En een plek in de wijk waar mensen hun best doen om de buitenruimte mooi, groen en schoon te houden en waar op een positieve manier toezicht is op de straat blijkt inspirerend te zijn en daarmee ook buiten de hagen van de tuin verder te werken.

De afgelopen tijd hebben we veel werk verzet om te komen tot een organisatie, stichting GroenGoed, die de tuinen waar we actief zijn sterker met elkaar verenigt. Door de tuinen te verenigen kunnen we mooie stappen maken naar stabiele continuïteit van de tuinen, en de tuinen beter benutten voor met name de welzijnseffecten die we in de praktijk heel mooi terug zien bij de deelnemers aan het tuinieren, en bij onszelf. Er doen veel kinderen mee met het tuinieren en er is een positieve toezichtsfunctie door de aanwezigheid op straat, dus ook de pedagogische effecten zijn waardevol om meer gerichte aandacht te geven.

We zijn in onze werkzaamheden altijd goed geholpen en ondersteund door het gebied Noord, en sinds de start van de Vredestuin ook door gebied Centrum, en vanuit gebied Noord is enige tijd geleden de vraag gekomen of we ook hier op het dak willen gaan tuinieren met de mensen uit de wijk. Na goed overleg en samenwerking met de betrokken partijen, waaronder natuurlijk de Hofbogen BV, gaan we nu komende dinsdag van start met het eerste vaste werkmoment. Het belooft een drukke dag te worden, gezien de contacten die er de afgelopen tijd zijn geweest met de mensen uit de buurt. De komende tijd gaan we het dak netjes onderhouden, nog een hoop extra mooie en productieve planten bijplanten en zorgen dat dat alles op een fijne, laagdrempelige manier verloopt. Tegen de tijd dat de oogst zich aandoet gaan we zeker ook maaltijden organiseren, en bijvoorbeeld jam en siroop maken.

Verder kunnen we starten met het opdoen van ervaringen met het openstellen van het dak, door te beginnen met bijvoorbeeld 1 of 2 dagen openstelling. Wat gebeurt er als je het dak ’s morgens opent en aan het einde van de dag terugkomt om weer af te sluiten? Welke mensen komen er op welk moment van de dag, hoe voorkom je negatieve effecten zoals vandalisme, overlast of vervuiling? Dat kan zinvolle informatie opleveren voor als er wordt nagedacht over de mogelijkheid van meer permanente openstelling van het dak en de rest van de Hofpleinlijn.

Als het nou ook nog zo mag zijn dat het proefvlak voor de verschillende mogelijke inrichtingen van de Hofpleinlijn hier verderop, op het stuk spoor boven de Heer Bokelweg, gerealiseerd kan worden, dan kan de aansluiting daarvan op het tuinieren hier een mooi versterkend geheel vormen. En kunnen we hier mooi laten zien hoe het zo benutten van een groene inrichting van de rest van de Hofpleinlijn, wat in meer of mindere mate, maar in alle verschillende plannen terugkomt, een middel kan vormen voor een sterke betrokkenheid van de buurt en een heel scala aan maatschappelijke effecten.

 


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *