Groen Goed!

Werken aan een gezonde, leefbare, vrolijke stad door groenten te verbouwen in de buitenruimte

Op een netwerk van vijf buurtmoestuinen wordt door Rotterdammers gewerkt aan een mooie, groene leefomgeving en het verbouwen van gezond voedsel: Buurtmoestuin Wilgenplantsoen, de Bloklandtuin, de Avonturentuin van Kinderparadijs Meidoorn, Buurtmoestuin Bergwegplantsoen en Eetbaar Park Pompenburg.

groengoed2De tuinen worden de afgelopen jaren meer en meer ingezet voor een aantrekkelijke buitenruimte, actief burgerschap en welzijnseffecten. Samen tuinieren kan veel mooie effecten hebben op het (samen)leven in de stad. Het levert levendigheid op straat op, sociale cohesie, sociale controle, en veiligheid. Samen tuinieren is goed voor de fysieke en geestelijke gezondheid van de deelnemers en andere buurtbewoners. Men wordt er actiever door, en krijgt verantwoordelijkheid voor wat er speelt in de wijk.

Gezien de positieve resultaten, wordt er nu gewerkt aan de ontwikkeling van één organisatie ‘GroenGoed’. GroenGoed vormt deze vijf tuinen om tot een netwerk van ‘tuinen van de wijk’, analoog aan de ‘huizen van de wijk’.

 

De Tuinen Nu

2De tuinen bevinden zich in de openbare buitenruimte en zijn allen ontwikkeld als gemeenschappelijke tuinen (met uitzondering van de Avonturentuin van Kinderparadijs Meidoorn. De eigen situatie van deze tuin is toegelicht in de voetnoot op pagina 2). Er worden geen percelen grond verdeeld aan individuen. Op vaste werkmomenten kan iedereen die mee wil doen, meedoen met de groep. Het tuinieren is daardoor per definitie een groepsactiviteit.

De activiteiten die bij het tuinieren komen kijken, variëren van het wieden van onkruid, zaaien, planten en oogsten tot en met thee drinken, het begeleiden van kinderen, het verdelen van oogst aan deelnemers en wat over is aan voorbijgangers en het ontvangen en rondleiden van nieuwe bezoekers. Ook worden er regelmatig nevenactiviteiten georganiseerd, zoals zomermaaltijden waarbij buurtbewoners samen koken en eten, deels met de oogst van de tuin, waarbij geregeld 60 buurtbewoners (jong en oud) aan deelnemen.

De sociaal hoveniers Daniel Opbroek, Rutger Henneman en Jorinde Kipp begeleiden de buurtbewoners bij de tuinwerkzaamheden, bij de nevenactiviteiten en ook bij het groepsproces groengoed6van samenwerken en onderling afspraken maken. Er is een unieke manier van organiseren en samenwerken ontstaan, die zich kenmerkt door een gezonde mix van (1) zelfbeheer, (2) gemeenschappelijkheid en inclusiviteit, (3) begeleiding en (4) samenwerking in een wijknetwerk.


Nabije Toekomst

Er staat een uitbreiding in het verschiet met een fruitboomgaard op de Oude Hofpleinlijn. Verder is het plan om in één jaar toe te werken naar de oprichting van de Stichting ‘GroenGoed. De stichting zal verantwoordelijk worden voor een uitbreiding van de welzijnstaken op de tuinen en een verdere professionalisering, onderzoek, monitoring en het uitbouwen van een netwerk en samenwerkingsverbanden. GroenGoed zal ook structurele geldstromen ontwikkelen om de professionaliteit en begeleiding op de tuinen te kunnen waarborgen.

img_1215

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *