Mensen en Natuur in de Stad

Met het project ‘Mensen en Natuur in de Stad’ willen we laten zien wie de mensen zijn die samen komen op een tuin. Welke mooie levensverhalen komen samen op de tuin? En welke betekenis heeft de tuin in hun leven?
Rijkdom zit in het Leven
Het besef groeit dat groen in de stad goed is voor de mensen die er leven. De betekenis van buurtmoestuinen wordt vaak alleen maar beschreven aan de hand van cijfers van wetenschappers en van de overheid die resultaten wil zien van subsidies. Maar het belang van een gemeenschappelijke tuin in de stad is niet alleen maar een kwestie van cijfers. Door samen te werken op een tuin worden mensen met elkaar verbonden. Mensen met een eigen levensverhaal. De betekenis, de rijkdom, van een tuin in de stad wordt bepaald door de manier waarop mensen vanuit hun eigen leven een band aangaan met de aarde en met elkaar op dat kleine stukje grond.
Fragmenten en Eindproduct
Die kwalitatieve (antropologische) kant van tuinen is vaak onderbelicht. Wij willen daar licht op werpen. En dat doen we in eerste instantie door middel van fragmenten: verhalen, uitspraken, foto’s en film. Op deze pagina verzamelen we alle tussentijdse fragmenten.
Maar we werken ook toe naar meerdere eindproducten. Een film is een belangrijk eindstreven. Maar daarnaast kunnen er gedurende het proces nog andere manieren ontstaan waarop we alle fragmenten aan elkaar smeden, wellicht in de vorm van een boekje of in de vorm van een evenement. We laten dat ook afhangen van ieder die een rol gaat spelen.
Samenwerking
Emma van Rijsoort, Dennis Wander, en Marjolein van Dam helpen de tuinen bij dit mooie project. Marjolein is een betrokken deelneemster die actief meedenkt en meehelpt.
Emma is studente Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool Rotterdam. Emma is de komende tijd veel te zien op onze tuinen om onderzoek te doen naar de betekenis van de tuinen in het leven van de mensen die meedoen. Emma zal ook interviews afnemen en leuke stukken schrijven die hier gepubliceerd worden. Uiteindelijk zal in afstemming met mensen op de tuin naar een mooie manier gezocht worden om het verhaal van de tuinen te vertellen.
Dennis is video-editor. We gaan met Dennis een film maken, waarin op een mooie beeldende manier getoond wordt hoe mensen een band aangaan met de natuur in Rotterdam. Meer daarover volgt binnenkort.